Üni – Okul Projesi:

Üniversite-Okul, Ankara Gönüllü Takımı bünyesinde yer alan ve 2010 yılında faaliyete geçmiş bir projedir. Projenin amacı çeşitli eğitim ve etkinlikler çerçevesinde çocuklarla hafta sonları bir araya gelmek ve onları üniversite kültürüyle tanıştırarak sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktı. Bu amaçla en az 1 dönem boyunca çocuklarla okullarında bir araya geliyor ve birlikte keyifli vakit geçiriyorduk.

Üniversite-Okul proje odaklı çalışmaydı ve bu projeler en az bir öğretim dönemi sürmekteydi. Hızlı Okuma, Tiyatro, Dünyamızı Anlamak, İnsan Hakları ve Kültür-Coğrafya başlıklı projeler bunların altında yer almaktaydı. Bunlardan ilki olan Hızlı Okuma’da çocuklarla hızlı okuma ve hafıza geliştirme teknikleri üzerine çalışılmaktaydı. Projenin amacı çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kötü okuma alışkanlıklarını yok ederek daha hızlı ve anlayarak okumalarını sağlamak ve buna ek olarak hafıza geliştirme tekniklerini kullanarak çocuklara bilgiyi nasıl özetlemeleri ve nasıl hafızada tutmaları gerektiğini öğretmekti. Tiyatro Projesi’nde ise çocuklara temel bir tiyatro eğitimi verildikten sonra sene sonunda sergilenmek üzere bir oyun üzerinde çalışılıyordu. Bu projede amaç çocukların tiyatroyu daha yakından tanımaları, tiyatro yolu ile kendilerini ifade edebilmeleri ve sanatla daha iç içe olmalarını sağlamaktı. Dünyamızı Anlamak Projesi ise çevre bilincini çocuklara onların aktif şekilde katılabilecekleri ve tamamen merkezde yer alacakları oyunlarla, etkinliklerle ve alan çalışmalarıyla aşılamaktaydı. Projenin amacı çocukların doğayı kendilerine sunulmuş bir kaynak değil, koruyup kollanması gereken bir varlık olarak görmelerini sağlamaktı. İnsan Hakları projesi çocuklarda, toplum yaşamına katılma, kendilerinin ve başkalarının haklarını bilme ve bu hakları korumak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, değer ve tutumları geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Son olarak Kültür-Coğrafya projesinde ise amaç başta Türk kültürü olmak üzere değişik dünya kültürlerini oyunlarla ve çeşitli etkinliklerle kardeşlere tanıtmak, bu konudaki genel kültürlerine katkıda bulunmaktı.

Şubat 2015 itibariyle ilçe milli eğitim kurumlarının ve okulların yeniden yapılanması nedeniyle hafta sonu yapılan üni-okul projemiz izin alınamadığı için askıya alınmıştır. Bu süreçten sonra da projenin kapatılması kararı alınmıştır.