İletişim:

Bilgi-Belge-Basın: bbb@ankaragonullutakimi.org
 
Dış ilişkiler: di@ankaragonullutakimi.org
 
Fon: fon@ankaragonullutakimi.org
 
Denetleme-Danışma-Dayanışma: ddd@ankaragonullutakimi.org
 
Eğitim-Etkinlik-Eğlence: eee@ankaragonullutakimi.org
 
Proje: proje@ankaragonullutakimi.org
 
Gönüllü-Kitap: gk@ankaragonullutakimi.org
 
Üni-Ev: uniev@ankaragonullutakimi.org