Ankara Gönüllü Takımı; üniversite öğrencilerini, üniversite mezunlarını ve toplumun her kesimini bir araya getirerek üniversite kültürünün ve birikiminin toplumla paylaşılmasını amaçlayan, ODTÜ Mezunları Derneği’ne bağlı bir gönüllü topluluğudur. 2009’dan beri gönüllülerimizle birlikte kardeşlerimizin kültürel anlamda gelişmelerini, üniversite bilinci kazanmalarını ve toplumla olan bağlarını geliştirmeyi amaçlıyor ve projelerimizi bu yönde geliştirmeye devam ediyoruz. Ankara Gönüllü Takımı ailesi olarak sürdürdüğümüz her çalışmamızda topluma el uzatmayı amaçlıyoruz. Projelerimizi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirerek onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Adeta gönüllülerimiz ve kardeşlerimiz arasında bir köprü kuruyor ve yaptığımız her etkinlikte aralarındaki dayanışmayı artırıyoruz. Projelerimizde ve etkinliklerimizde her zaman önceliğimizin kardeşlerimizin ihtiyaçları ve mutluluğu olduğunu unutmuyoruz.

Üniversite-Ev Projesi kapsamında kardeşlerimizle ev, müze, park gibi farklı ortamlarda vakit geçirme fırsatı buluyor, onlara da çeşitli yerleri görme ve birbirinden güzel etkinliklerde bulunma imkanı sağlıyoruz. Evde geçirdiğimiz vakitlerde kardeşlerimizin yaratıcılığını ortaya çıkaran, hem öğreten hem eğlendiren etkinlikler yapıyoruz, ihtiyaçları olduğunda derslerine de katkıda bulunuyoruz. Evlere ulaşımımızı Yenimahalle ve Çankaya Belediyesi’nin verdiği destek ile sağlıyoruz. Yıl içinde kardeşlerimizle Anıtkabir’e ve müzelere giderek kültürel anlamda gelişmelerini sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tiyatro, piknik ve Çocuk Şenliği gibi etkinliklerle doyasıya eğlenmelerine ve sosyalleşmelerine yardımcı oluyoruz. Onlara okumak istedikleri kitapları götürerek okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırıyoruz. Kardeşlerimizin çektiği fotoğraflarla sergi açarak yaratıcı yönlerini ortaya çıkarıyoruz. Gönüllülerimizden ve kardeşlerimizden gelen yazılar, resimler, bulmacalar ve bilmeceler ile her yıl “Gönlümüzce” adını verdiğimiz dergiyi çıkarıyoruz.

Senelerdir devam ettirdiğimiz bu proje, bir gerçeği gözler önüne serdi: Biz kardeşlerimizden ayrı kalamıyoruz! Yaz döneminde hem kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek hem de onlarla özlem gidermek amacıyla 2017 yılında başlattığımız yeni projemiz AGT Yaz Okulunda ile kardeşlerimizin üniversite kampüs yaşamını da görmelerinin faydalı olduğuna inanıyoruz. 4 haftalık bu proje süresince birçok gönüllü üniversite ve lise hocamızın desteğiyle kardeşlerimiz birbirinden farklı alanlarda üniversite düzeyinden esintiler içeren dersleri takip edebiliyorlar. Ayrıca deneyler ve eğlenceli etkinliklerle, dersleri pekiştirmeleri ve yaratıcılıklarını açığa çıkarabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Yaz aylarında AGT sadece bu projeyi gerçekleştirmekle kalmıyor. Düzenlediğimiz havuz etkinliği ile yüzme bilmeyen kardeşlerimizin en azından su korkusunu yenmeleri amaçlıyoruz.

Yaptığımız projeler ve etkinliklerle buluşan gönüllülerimiz ve kardeşlerimizle, bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ODTÜ Mezunları Derneği, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri ile biz koskocaman bir aileyiz. Oluşturduğumuz bu sevgi dolu sıcak ortamda her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

AGT-Çalışma-Yönetmeliği-Eylül-2018

EKİPLER

Üniversite – Ev Ekibi

Ankara Gönüllü Takımı’nın Üniversite-Ev(Üni-Ev) projesinin Yenimahalle ve Çankaya Bölgelerinde yürütülmesini sağlayan ekiptir.

Üniversite-Ev projesi 7 bölgede devam etmektedir. Yakacık, Çeşme, Pamuklar ve Barış Yenimahalle’de, Mirmar Sinan, Mürsel Uluç ve Şirindere Çankaya’da bulunuyor.Üni-Ev Ekibi üyeleri diğer Çekirdek Ekip üyelerinin yardımları ile bölgelerde saha çalışması yapıp yeni evlerin açılması ve bölgelerin büyümesini sağlar.

Üni-Ev Ekibinin görevleri arasında; Gönüllülerin bölgeye gitmeden önce aynı saatte toplanmasını sağlamak, gönüllülerin bölgeye gidip geri dönmesini sağlamak, Eğitim-Etkinlik-Eğlence ekibi tarafından düzenlenen uygulama taslaklarını dağıtmak, bölge dönüşünde gönüllülerle birlikte haftanın taslağını değerlendirmek ve evlerdeki kardeşlerin durumunu konuşmak, kardeşlerin ihtiyaç duyduğu kitap ve kırtesiye eşyalarını ilgili ekiplerle iletişime geçip temin etmek yer alır.

Gönüllü & Kitap Ekibi

Ankara Gönüllü Takımı “Gönüllü&Kitap” biriminin öncelikli hedefleri; takıma yeni gönüllüler kazandırmak, bunun için tanıtım yapmak ve kardeşlerin kitap ihtiyacını karşılamaktır.

Ekip üyeleri stantlarda görev alır ve çeşitli tanıtım materyalleriyle(broşür, el ilanı, afiş) AGT’yi ulaşabildiği herkese anlatır. İnternet üzerinden yapılan başvuruları da Gönüllü&Kitap ekibi alarak, gerekli bilgilendirmeyi başvuran kişilere yapar. Takıma katılmak isteyen ve EEE(Eğitim&Eğlence&etkinlik) Ekibi önderliğinde düzenlenen eğitimden geçen gönüllülerin iletişim bilgilerini veri tabanına eklemek de sorumlulukları arasındadır.

Yeni gönüllülerin takıma dahil edilmesi ve gönüllüler arasında iletişimi sağlama konularında EEE, Üni-Ev ve Gönüllü&Kitap ekipleri beraber çalışır.

Kardeşlerin kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla dershanelerle, kitap evleriyle ve kitap bağışlamak isteyen kişilerle iletişime geçer.

Bunlara ek olarak proje dönemleri sonunda gönüllülere değerlendirme anketi uygulayarak bunun sonuçlarını değerlendirir, çekirdek ekiple paylaşır.

Bilgi – Belge – Basın Ekibi

Ankara Gönüllü Takımı’nın iletişim ve veri akışını kendine özgü sistemiyle, ekip içi ve ekipler arası raporlarını, eğitim ve seminerlere ait rapor ve formları, haftalık uygulama dahilinde kardeşlerin ödev,resim,yazı vb. çalışmalarını, periyodik olarak gerçekleştirilen uygulamalara ait bildirimleri ve buna benzer gerçekleştirilecek etkinlikler için kaynak oluşturabilecek belgelerin asıl halini arşivlerinde, yedeklerini ise elektronik ortamda saklamayı  sürdürmektedir.

Gerçekleştirilecek olan tüm duyuru ve etkinlikler için en etkili yöntemleri kullanarak gazete, televizyon vb. medya kuruluşlarına etkinlikler hakkında gerektiğinde bilgi vermektedir.

Alt yapısında, teknoloji ile ilgili her alandan sorumludur.Buna bağlı olarak web sitesinden fotoğrafçılığa, e-posta ağının yönetiminden gönüllü veritabanına, grafik tasarımından teknolojinin kullanıldığı ve teknoloji kullanımının aktarıldığı her noktada ortaya çıkar. Gönüllülerin kişisel gelişimlerine, teknoloji ile yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Gönüllülükte ve gelişimde bilişim Teknolojileri açısından sınır tanımayıp, her zaman teknoloji ile ilgili gelişmelere göre AGT ‘nin teknoloji alt yapısını günceller. AGT’nin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli çalışmasına sürekli katkıda bulunur.

Eğitim – Etkinlik – Eğlence Ekibi

AGT bünyesinde gerçekleştirilen bütün etkinlik ve eğitimlerin organize edilmesinden sorumludur.

Tanıtım çalışmalarını takip eden süreçte, her eğitim döneminde en az 2 defa olmak üzere yeni gönüllülerin takıma kazandırabilmesi için -bir yaygın eğitim sistemi olan- “Gönüllü Kafe” (GK) isimli eğitimlerin düzenlenmesini organize eder. Bu eğitimler sayesinde gönüllü adayları, AGT’yi daha iyi tanıma ve projeler hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı elde eder. Bu eğitimlerin yanı sıra dönem içinde gönüllülerin kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesinden sorumludur.

Eğitimlerin yanı sıra, proje kapsamındaki kardeşlerimizin sosyal gelişimini sağlamak için düzenlenen müze, anıtkabir gezileri, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında Üniversite-Ev Ekip’yle birlikte görev alır.

Bunlarla birlikte her yıl 23 Nisan haftasında yapılan AGT Çocuk Şenliği‘ni ve AGT Yaz Çalışma kampını düzenler.Üniversite-ev projesinin sene içinde kullandığı uygulama taslaklarinin yazılması ve düzenlenmesinden sorumludur.

Gönüllüler arasındaki iletişim ve iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlediği eğlenceli etkinlikler ile farklı bölgelerde görev alan tüm gönüllülerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşmasına yardımcı olur.

Dış İlişkiler Ekibi

Dış ilişkiler, Ankara Gönüllü Takımı’nın başta ODTÜ Mezunları Derneği olmak üzere, birlikte çalıştığı ve çalışacağı kurumlarla olan ilişkilerini düzenler. Dernek ile iletişimi sürekli tutar ve gerekli raporları, bilgileri Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Bunun yanı sıra AGT’nin diğer sivil toplum örgütleri ile görüşmelerini düzenler. AGT’nin tanıtımı konusunda BBB Ekip’yle birlikte kamu ve özel kuruluşlarla görüşmeler yapar, işbirliği sağlamak için teklifler sunar ve süreçlerin Çekirdek Ekibe aktarılmasını sağlar.

Diğer bütün gruplarla etkileşim içerisinde olan dış ilişkiler, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili yerlerle irtibata geçer. Dış ilişkilerin amacı, diğer grupların çalışmalarına hız katmak ve var olan bürokrasiyi hızlandırmaktır. Takım dışındaki işlerin ”dış ilişkiler” tarafından yürütülmesi diğer grupların tak ım içi çalışmalara odak lanmasını sağlamaktadır.

Denetleme – Danışma – Dayanışma Ekibi

AGT’nin dinamik yönetim yapısı içerisinde süreklilik sağlanması ve çalışma yönetmeliğinin uygulanması için DENETLEME, tasarıların sürdürülmesi ve yaygınlaşması ile gereksinim duyulan her konuda DANIŞMA, Çekirdek Ekip içinde ve tüm gönüllüler arasında olması gereken arkadaş ortamının sağlanması için DAYANIŞMA ortamını sağlayan ekiptir.

-Çekirdek Ekip üyelerinin toplantı katılımlarını izleme ve tüm ekiplerin toplantı geri bildirimlerini inceleme,

-Ekipler arasındaki iletişim ortamını sağlama,

-Takımın tüm tasarılarında yol gösterici olma ve sorunlara çözüm üretme,

-Yönetimsel sorunların çözümleri için öneri geliştirme,

-Takım içindeki tüm gönüllülerin rahatsızlık, öneri, istek dilekçelerini değerlendirip Çekirdek Ekip’e bildirim hazırlama

sorumluluklarını yürütmektedir.

Fon Ekibi

Fon ekibi, ODTÜ Mezunlar Derneği AGT Yardım Fonu’nun kurulmasının ardından, 2014-2015 eğitim öğretim yılının başında aktif olarak çalışmalarına başlamış bir ekiptir. AGT projelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yapmak ekibimizin temel amacıdır. Takım içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirler projelerimizin ihtiyaçları için; çekirdek ekip tarafından alınan kararlar ve öncelik sıralaması doğrultusunda kullanılır. Sene içerinde ekiplerin taleplerinin ne kadar karşılanabildiği ve yapılan etkinliklere katılan her gönüllünün keyif alması, güzel zaman geçirerek ayrılması fon ekibinin iki temel başarı ölçütüdür.

Ankara Gönüllü Takımın maddi konularla ilgilenen tek ekibi fondur.

Proje Ekibi

Proje Ekibi (PE), Ankara Gönüllü Takımı (AGT) içerisinde yürütülen mevcut projeleri veya herhangi bir süreci iyileştirmek / geliştirmek ya da AGT’ye faydası dokunabilecek her konuda yeni fikirler ve yeni projeler üretmek amacıyla kurulmuş bir ekiptir.

Proje Ekibi en az 3 kişiden oluşmaktadır. Ekip, çalışmalarını var olan sorunlara çözüm bulma ve AGT’nin iç dinamiklerini arttırma doğrultusunda sürdürmektedir. PE, ortaya atılan fikirleri ve projeleri araştırıp, geliştirerek ve pilot uygulamalar ile onları hayata geçirmeye çalışmakta ve bu süreçte diğer ekiplerle işbirliğinde bulunmaktadır.

Ankara Gönüllü Takımı’nı bir adım daha ileriye götürmek, geliştirmek; tüm Ankara’ya tanıtmak ve yaymak adına, Proje Ekibi’nin kapıları tüm gönüllülerin ve AGT’ye gönül verenlerin katkılarına, fikirlerine ve projelerine sonuna kadar açıktır.